Detty December Lyrics By OladipsHighly talented song writer,singer and artist Oladips has released a new song for December titled Detty December.


Listen and read along to the correct word for word lyrics of Detty December by Oladips,don’t forget to share your thoughts about this song in the comment section below.
Detty December Lyrics By Oladips


Ahan ahan

I've been battling sapa-sisco lati january

(Eh God)

Say my december nogo detty? Àní k'ámá ri

(Kò possible)

But I dey think am on a low how much be my salary?

(Ahh)

Me I no fit kill myself, mi òlè pa ara mi

(Never that)

Because shishi no dey my account

Kọ'bọ' no dey my kolo

Sheybi dem say this life nah yolo

But óyẹ kí èmi na l'ówó


Shishi no dey my account

Kọ'bọ' no dey my kolo

Sheybi dem say this life nah yolo

Bóyá kí n wá Iṣẹ' wọ igbòro


Shey my december go, december go detty like this?

E go detty like this?

Shey e go detty like this?

Shey my december go, december go detty like this?

E go detty like this?

Shey e go detty like this?

Shey my december go, december go detty like this?


(God ahbeg)


E go detty like this?

Shey e go detty like this?

(I don't wanna be a mechanic)

Shey my december go, december go detty like this?

(I wanna be a baller)

E go detty like this?

(ọmọ ìyá àjé)

Shey e go detty like this?

(Ahan ahan)


My prayer point this year nah God-ahbeg

I dey put in work, hustle for my bread

Múmi wọnú ayé kí ọmọ ọpé lọ win

I get plenty people wey depend on me

Ki n tó gbọ' ti ẹbí, ki n tó gbọ' ti ará

Ki n tó gbọ' ti àwọn ẹlẹ'nu yọ, tọ"ń ta ilá

Change tókùn l'èmí na mafi guide

Ti n mafi ṣe big-boy l'orí I.G


Shishi no dey my account

Kọ'bọ' no dey my kolo

Sheybi dem say this life nah yolo

But óyẹ kí èmi na l'ówó

Shishi no dey my account

Kọ'bọ' no dey my kolo

Sheybi dem say this life nah yolo

Bóyá kí n wá Iṣẹ' wọ igbòro

Shey my december go, december go detty like this?

E go detty like this?

Shey e go detty like this?

Shey my december go, december go detty like this?

E go detty like this?

Shey e go detty like this?

Shey my december go, december go detty like this?


(God ahbeg)

E go detty like this?

Shey e go detty like this?

(I don't wanna be a mechanic)

Shey my december go, december go detty like this?

E go detty like this?

Shey e go detty like this?

I wanna be a baller

Sapa-bien-mercySong Written By:


Oladipupo Olabode Oladimeji

Comments