Onjo Lyrics By Portable & EeshoohdeeThis post contains the official correct word for word lyrics of the song titled Onjo by Portable and Eeshoohdee.


Read along to correct word for word lyrics of this song,don’t forget to share your thoughts in the comment section below.


 Onjo Lyrics By Portable


Upon the kpokpo 

knack the kpokpo 


Zanzaya malaika o, 

Emi ika o 

Oosa to n silekun 

Lala iloki Omo olalomi akewi o

Dem call me portable baby o 


Onjo ro mi Jo onjo Onjo

Onjo ro mi Jo onjo 

Onjo Onjo ro mi Jo onjo, 

Onjo Onjo ro mi Jo onjo, 

Onjo Omo yen mo joojo Onjo


O tun wa mo'ko do Onjo 

Omo yen Jo yati o Onjo

O tun wa n do yati Onjo 


Sukura ko foshi o Onjo 

Eleyi ma gaju Onjo

Aleyi ma bad onjo 

Badi eleyi gaju Onjo 


Finally mo trabaye onjo 

Omo aye ma farawe

Onjo Ijo di ko gbaragbe

Onjo Omo oro mi o gbara l'eyan onjo 

Mi Jo ma lo se ojoro mi o 

Won l'olowo ni o 

Won lo se ogun owo ni o

Onjo ro mi Jo onjo Onjo


Onjo ro mi Jo onjo 

Onjo Onjo ro mi Jo onjo

Onjo Onjo ro mi Jo onjo

-- ---

Onjo Omo yen mo joojo

Onjo O tun wa mo'ko do

Onjo Omo yen Jo yati o

Onjo O tun wa n do yati


Onjo Sikiratu sindodo oi

Omo yen niwako oi 

She like my koboko

O n dun mo

Ko fe lo'le mo Set awon karimo

Olomu rourou gbasi laladun mo jetan

Mo gbalatan mo jetan


Shukura alhaja o

Wa sibi ka lo ja o Yodi tan kin wo le tan

Ti be tan kin kan le tan o Ojoromijo

Ma lo se ojoro mi o


Won l'owo ni o 

Won lo se ogun owo ni o


Onjo ro mi Jo onjo Onjo

Onjo ro mi Jo onjo 

Onjo Onjo ro mi Jo onjo Onjo

Onjo ro mi Jo onjo

Onjo Omo yen mo joojo Onjo


O tun wa mo'ko do Onjo 

Omo yen Jo yati o Onjo

O tun wa n do yati Onjo 

Onjo ro mi Jo onjo Onjo

Onjo ro mi Jo onjo 


Onjo Onjo ro mi Jo onjo

Onjo Onjo ro mi Jo onjo

Onjo Omo yen mo joojo Onjo

O tun wa mo'ko do

Onjo Omo yen Jo yati o Onjo

O tun wa n do yati Onjo 


Opelope maama......

Comments