Psalm 23 Lyrics By Seyi Vibez


This post contains the official correct word for word lyrics of the song titled Psalm 23 by Seyi Vibez.

Read along to correct word for word lyrics of this song,don’t forget to share your thoughts in the comment section below.

Seyi Vibez - Psalm 23 Lyrics


(Di-dik te-te ge di

gana)

(Tata dinki ta, tikita

dinki ta)

(Tiki te-te di gana)

(Tata dinki ta, tikita

dinki ta)

(Te-de te-ge tu)

(Naa)

(Yo Dibs)


LASU moti r'ike ninu PPL

Wahala ti'be so, aare

sakowaba aniba


Bin de ta tete ma lo opolo

Koto jemi mo ma je e, baby ara nkanmi

Cynthia nibo lo fi kokoro si

Bo wu e ma sebi Fela, bisi

Nigg*a tell me what is not

Alaaka Spartacus


Gbe lo Miss Kay, pata (pant) cost

Won fe ba mi sa, marathon

Am an old man in a boy

Omo kanka, Asunmo bo shey un wa benson

Won le mi bo lati ile igbo ile ijo


Buju na my guy but je kin wo nu tight e oh baby

Ojogbon professor

Bi psalm 23

The lord is my shepherd

Aga sule mo fe fi joko


Away away away

Ko matter bo ka iwe

Shey iwo na ya sinu dollar

O le jemi m’aiye


Away away away

Ko matter bo ka iwe

Shey iwo na ya sinu dollar

O le jemi m’aiye


Yo Dips!


Emi lo’mi lori Amapiano yi

Artist wo le’n gbo l’adugbo yi

Blame, iru ti e la riri

Modi lo fi giga jo badgirl riri


Santa Monica

Santa clause

Subject verb

Make I plus

Seyi verb, Seyi Vibez

Omode agbalagba

Ni kin korin ohhh


Won fe ba m isa, marathon

Am an old man in a boy

Omo kanka, Asunmo bo shey un wa benson

Won le mi bo lati ile igbo ile ijo

Buju na my guy but je kin wo nu tight e oh baby


Ojogbon professor

Bi psalm 23

The lord is my shepherd

Aga sule mo fe fi joko


Away away away

Ko matter bo ka iwe

Shey iwo na ya sinu dollar

O le jemi m’aiye


Away away away

Ko matter bo ka iwe

Shey iwo na ya sinu dollar

O le jemi m’aiye

Go higherr


(Ohh, wayaa)

(Waye, tijima)

(Ohh, wayaa)

(Waye, tijima)


Yo Dibs!


(Ohh, wayaa)

(Waye, tijima)

(Ohh, wayaa)

(| say, ohh, wayaa)


Yo Dibs!Written By: 


Seyi Vibez

Comments