Efejoku Lyrics By Lil Kesh Ft Viktoh


Efejoku Lyrics By Lil Kesh Ft Viktoh


It's young john the wicked producer!


Skibo robo skibo, skibo robo skibo

Yeeba oshey baddest


Bami loke oh, eda ri jimi keh

Awon omo eleyin caterpillar yi o mafe gbemi le

Emi ti yo bai, mi ode le gboran mon

Maye ti sanwo sinu account mo tife turn up gan


Nibi bai efejoku ni o, efe efejoku ni o

Yeeba efejoku ni o efe efejoku ni o

Skibo efejoku ni o, efe efejoku ni o

Yeeba efejoku ni o, yee efe efejoku ni o skibo

You don't know nothing

But I'm gonna tell you something


Shey bi o nipe mo man borrow pose

But it is my house that is in Toronto

I getti money I no dey bororo

Won femi leko won femi n Morocco

Won femi n Morocco


Mo se pari igo kan ni bai bai

Omo ti'n shoju mi bai bai

Igba mowo club timo romo ton

Mo kigbe laila, eehn Aunty Janeti

Omo pastor ton faa ci

Ki len wa ni club ma so fun pastor

Peh ema nwo bump-short


Bami loke oh, eda ri jimi keh

Awon omo eleyin caterpillar yi o mafe gbemi le

Emi ti yo bai, mi ode le gboran mon

Maye ti sanwo sinu account mo tife turn up gan


Nibi bai efejoku ni o, efe efejoku ni o

Yeeba efejoku ni o efe efejoku ni o

Skibo efejoku ni o, efe efejoku ni o

Yeeba efejoku ni o, efe efejoku ni o skibo

You don't know nothing

But I'm gonna tell you something


Woh wafe joku ni o, gbabe wafejoku ni o

Gbabe olohun tin ba fun e loti mun wafe yo kuni o

Gbabe... Sebi tele tele meni kobo kobo

All the girlie girlie semo common common


Iyanu ti sele mo ti robo robo

Now they want to follow me to koro koro

Mr Deejay oya da pada, I'm not joking no be awada

Yesterday night mo woh club


Mori omo pastor toh turn up

Ehn Aunty Janeti, omo pastor ton fa ci

Ki le nwa ni club, ma so fun pastor

Peh man woh bump-short


Bami loke oh, eda ri jimi keh

Awon omo eleyin caterpillar yi o mafe gbemi le

Emi ti yo bai, mi ode le gboran mon

Maye ti sanwo sinu account mo tife turn up gan


Nibi bai efejoku ni o, efe efejoku ni o

Yeeba efejoku ni o efe efejoku ni o

Skibo efejoku ni o, efe efejoku ni o

Yeeba efejoku ni o, efe efejoku ni o skibo

You don't know nothing

But I'm gonna tell you something (wese mun di ah foo)


Biko nuwon gbagbe

Won gan bus motor wa de

Wein gbe mi aro wein busso

Wein aro wein kangbe

Wese kangbe, mi a riru eh ye

Emi nana mi ah riru eh kangbe

She want my chocolate not today

Owo nimo ro moro ele eh yeh

Wen are boson wan kangbe


Na me be your oga gbagbe

Owo lu kan seke seke owo ori kange


Bami loke oh, eda ri jimi keh

Awon omo eleyin caterpillar yi o mafe gbemi le

Emi ti yo bai, mi ode le gboran mon

Maye ti sanwo sinu account mo tife turn up gan


Nibi bai efejoku ni o, efe efejoku ni o

Yeeba efejoku ni o efe efejoku ni o

Skibo efejoku ni o, efe efejoku ni o

Yeeba efejoku ni o, efe efejoku ni o skibo


It's Young John the Wicked Producer!

Comments