Jasi Lyrics Banky WJasi Lyrics Banky W


Masterkraft on the beat!


Omoge jasi mi o ni maserati

Mi o le gbe e sinu bugatti

Ah mo ni ko jasi


But mo le kapa e... kapa e

Ma kapa e... ma kapa e

Ti m ba gba e... ti m ba gba e

Ma kapa e... ma kapa e

Ma tun toju e... toju e


Ma toju e... ma toju e

Ti m ba gba e... ti m ba gba e

Ki lo n se e na

Je n fun e nkan... je n fun e nkan

Ki lo fe

Ah!

Ki lo need

Samba... samba!


Ki lo n se e na

Je n fun e nkan... je n fun e nkan

Ki lo fe

Ah

Ki lo need

Samba... samba!


So fe faaji

King of the lagos party

Mo ni so fe faaji

King of the lagos party

Omoge jasi... omoge jasi

Mi o ni maserati... maserati


Ki lo kan mi kan bugatti... bugatti

Ehn who's your daddy... who's your daddy


Ani mo le kapa e... kapa e

Ma kapa e... ma kapa e

Ti m ba gba e... ti m ba gba e

Ma kapa e... ma kapa e

Mo ma toju e... toju e


Ma toju e... ma toju e

Ti m ba gba e... ti m ba gba e

Ki lo n se e na

Je n fun e nkan... je n fun e nkan

Ki lo fe... baby wa gba, baby wa gba

Ah!


Ki lo need

Samba... samba!

Ki lo n se e na


Je n fun e nkan... je n fun e nkan

Ki lo fe... baby wa gba, baby wa gba

Ah

Ki lo need

Samba... samba!


Strong thing to muna doko

Stop fronting

Wa gba ko yo

Baby wa gba ko yo

Ki lo n se e na je n fun e nkan... je n fun e nkan


O fe tele mr w what's wrong with you

Ehn ehn ehn ehn, oya

Tele mr w what's wrong with you


Ki lo fe... baby wa gba, baby wa gba

Ah

Ki lo need

Samba... samba!


Ki lo n se e na

Je n fun e nkan... je n fun e nkan

Ki lo fe... baby wa gba, baby wa gba

Ah

Ki lo need

Samba... samba!


Je n fun e nkan

Ah

Samba... samba

Baby wa gba

Je n fun e nkan

Ehn ehn ehn ehn


Samba... samba 

Baby wa gba

Samba... samba!

Comments