Abu Ya Lyrics By Brymo feat. Lindsey Abudei


Abu Ya Lyrics By Brymo feat. Lindsey Abudei


Ụtụtụ, utụtụ

Umu m na mu amu


Ụtụtụ, utụtụ

Umu m na mu amu


M cheta ka ha si bia

Na e iku mme nogbulu osisi oroma


Ebe okpụkpụ m ga e si ike

Ebe okpụkpụ m ga e si ike eh


Na ebi n'ịhụnanya

E melem unu


Ka mmili na echeta unu

E lezio kwa na

E lezio kwa na ah


Wele ya

Wele ya

Wele ya

Wele ya

Wele ya ah


Wele ya

Wele ya

Wele ya

Wele ya

Wele ya ah


Wele ya

Wele ya

Wele ya

Wele ya

Wele ya ah

Wele ya

Wele ya

Wele ya

Wele ya

Wele ya ahhh!

Comments