Ję Lé O Sinmi Lyrics By Brymo


Ję Lé O Sinmi Lyrics By Brymo 


Ni kekere, a ma n sere

A ma f'awon agbagba sere

A ma mere

Iya Dele, so fun Dele


Ko ye fona

Ko to wona

Ko to mere

B'omode n sere


Koto sere dele

Awon agbagba

Won ma se eto

Werewere


B'omode n'sise

Koto ri je

Itiju ni fun awon agbagba toran ni se


Je'le o sin mi oh

Je'le o sin mi

Je k'omode o kawe


Ko k'eko jere

Je'le o sin mi oh

Je'le o sin mi

Awon agbagba mura sise

Werewere..


A'ma n sere

A'ma n sare

A'ma n subu

A'ma n dide


A'ma n dele

Iya Taye

So fun Taye

Ko ye soro, koto moro

Yekeyeke


Ko mo to sere

Koto di pe o'n sere kiri

Awon agbagba won ma s'eto were were

B'omode n sise


Koto ri je

Itiju ni fun awon agbagba

Toran nise


Je'le o sin mi oh

Je'le o sin mi

Je k'omode o kawe

Ko k'eko jere

Je'le o sin mi oh


Je'le o sin mi

Awon agbagba mura sise

Werewere


Uh oh uh oh ah

Je'le o sin mi oh

Je'le o sin mi

Je k'omode o kawe


Ko k'eko jere

Je'le o sin mi oh

Je'le o sin mi

Awon agbagba mura sise

Werewere


Ko sin mi

Ani ko sin mi

Ko kawe

Ko jere


Je' le o sin mi oh

Ko sin mi

Ko ko

Ko sin mi

Ko jere

Comments