Oru N Mooru Lyrics By Brymo


Oru N Mooru Lyrics By Brymo


Teti ko gbo

Ile oba ti gbanna

Awon ijoye won ni kosowo lowo oba

Won soro e leyin

Olori lo n rofo l'oba n san ra


Orun n mooru

Orun n mooru

Eni lo lomo

Eni bo lomo


Oba o gbepo pari, ko binu

O ni kiwon pade ohun laafin


Awon ijoye won tiju bonba r'oba

Won soro e leyin

Olori lo n roka l'oba n san ra


Orun n mooru

Orun n mooru

Eni lo lomo

Eni bo lomo


Orun n mooru

Orun n mooru

Eni lo lomo

Eni bo lomo ...

Comments