Ask About Me Lyrics By MohbadAsk About Me Lyrics By Mohbad


Ask about me

Ask about me

Wonti Le mi

But won o mumi


Omo OLorun koLe su mi

Sekeseke BuLa


I'm still getting my mulla

Dollar Pelu naira

Iku to pa iya teacher

OLe pa awon nigga


KiLo nfo Loke o

(Fo Loke)


Eye Lon fo Loke o

(Fo Loke)

KiLo nrin NiLe

(Rin NiLe)


Awon eyan Loma nrin NiLe

Matemi MoLe oooooo


Mate oju ILe MoLe

Komaba dobaLe

Iwo Loma fe'koLe

Oofe'koLe


One Man soldier

Meta meta gbosa

AwiLo Logomba

Funmi Lowo mi biza


Kesekese kasa

Kasakasa BLanca

I open bible chapter

I step on the satan


Mope'su Danu

Mokan lese kan

Otamurege jigan

Ooohh Ahhhhh

Ooooohhhh Ahhhh


They don know

They don know

They don know

They don know

I don go

(They donnnnn know)


They wan know

They wan know

They wan know

They wan know

Where I'm going

(I don gooooo)


KiLofa Frapapapa

KiLofa pattern yen

Wonfe kami mon ibeyen


Opon ti sun finally

Opon ti sun finally

Ao'beLenu meji shere mon


Ask about me

Ask about me


Wonti Le mi

But won o mumi

Omo OLorun koLe su mi

Sekeseke BuLa


I'm still getting my mulla

Dollar Pelu naira

Iku to pa iya teacher

OLe pa awon nigga


KiLo nfo Loke o

(Fo Loke)

Eye Lon fo Loke o

(Fo Loke)

KiLo nrin NiLe

(Rin NiLe)

Awon eyan Loma nrin NiLe


Matemi MoLe oooooo

Mate oju ILe MoLe

Komaba dobaLe

Iwo Loma fe'koLe

Oofe'koLe fawa

Comments