I Lyrics By Omah Lay


I Lyrics By Omah Lay


Eeiii Eeii

I cannot be nobody for life

Oouuu eeeiii

I cannot be nobody for life


Do you believe it (ohhh)

Even if you didn't

I cannot be nobody for life


I Dey beat my chest (eehhh)

As I dey look myself

Saying I cannot be nobody for life

(Ehhhh)


Because waka waka waka no fit me

Eehhh ehh

Suffer suffer suffer no fit me


Let me tell tell you

Aii aii aii aii aii aii aii aii aiii aii aii aii

I cannot be nobody for life

Aii aii aii aii aii aii aii aii ahhh aii aii

I cannot be nobody for life


Me I no fit kill myself

Me I no fit kill myself

So I go Dey be myself

So I go Dey carry myself

Smoke up and free myself

Be myself


Cause wahala wey full my head

Wahala wey full my head

No Dey gree make boy rest

No Dey gree make man rest

No Dey gree but

Me and my baby will dance


Me and baby will dance

We dance till we tire

We will dance from night till the morning

Me and my baby will smile

Me and my baby we smile

We smile till we die aiii

We will smile from night till the morning


Let me tell tell you

Aii aii aii aii aii aii aii aii aiii aii aii aii

I cannot be nobody for life

Aii aii aii aii aii aii aii aii ahhh aii aii

I cannot be nobody for life


Because waka waka waka no fit me

Eehhh

Suffer suffer suffer no fit me


Let me tell tell you

Aii aii aii aii aii aii aii aii aiii aii aii aii

I cannot be nobody for life

Aii aii aii aii aii aii aii aii ahhh aii aii

I cannot be nobody for life

Comments