Mi O Ni Gba Lyrics By Burna Boy


Mi O Ni Gba Lyrics By Burna Boy


It's J fem production

It's J fem beats


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Olohun mi o ni gba o


Ko le tan be

Ta ba ri eni keni to so pe ka ma te si waju

To lo ran be?

Ahn, iya lo ma ba nbe (hey, gbe fun)

Ton ba ni mo de o (gbe fun)

Won ti tun ota (gbe fun)


Tele mi wole, mo gbe tuntun de awon temi de n wa mi o

Ton ba ni mo de o (gbe fun)

Won ti tun ota (gbe fun)


Tele mi wole, mo gbe tuntun de awon temi de n wa mi o

Be be ni o, baby o, ma lo, lo

Be be ni o, baby o, ma lo, lo be


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Olohun mi o ni gba o


I stroll go party

And I come see one baby

Wey dey dey make me wan soji

And e get e bad body, but you know shayo plenty


But she still dey come for me

But e no be so baby

No go let you go baby

Wetin man go now?

You don dey make man dey mara

Wetin you do me? You don dey make me 

dey mara


Gbe fun

Mi o nigba, olohun mi o ni gba

Lai-lai, mi o ni gba

Ibo lo ma gbe gba

E wo omo somebody

Mi o wo oju somebody

Mi o ran anybody o


Aiye ni mo wa je o

Oya, oya start to dey dance

Any time I say make you start to dey dance


You go dance like say you carry bone for your back

Baby girl oya bounce, 'cause your yansh bigi like elephant

Akari aga o


Mi o ni gba o (mi o ni gba)

Mi o ni gba o (mi o ni gba)

Mi o ni gba o (mi o ni gba)


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o


Mi o ni gba o

Mi o ni gba o

Mi o ni gba o


Olohun mi o ni gba o..

Comments