Oja Lyrics By Mohbad & OladipsOja Lyrics By Mohbad & Oladips


Omiata

Oyinbo e ni pepper water

(Oja-oja-oja)


Mohbad, Olorun o bad

(Oja-oja-oja)

Omo iya aje, ahn ahn (imo'le)


Eyin omo oloja yii

Edakun e rora ma gboja yii

Eyin omo onyieze onyieze

Mo be yin 'tori Chineke Chineke, ah


Eyin omo oloja yii

Edakun e rora ma gboja yii

Eyin omo onyieze onyieze

Mo be yin 'tori Chineke Chineke, ah


Oja oja oja (oja dakun maje mi)

Oja oja oja (omo ase to wa legbe mi ni ko je)


Oja oja oja (mi o fe ma pe destiny boy in sir mo)

Oja oja oja (gbenu da ke)


Woo, oloja ni mi, oloja ni e

But bimo se n j'oja ko niwo se nje

Ko'ko' mogbo yi ko to claim marlians

Malo fara we wa, awa ti giran tipe


Se won o so fun e ni koto we jombo

Owa de party, o lo n jo bi Poco

Pe'le eeyan Seun Pizzle, set awon Ramon Jago


E wo o, oti sun oti gb'oja

O mu cocoa bi bottle water

Bo se n gbe Ref ma lo se n fa loud

E so fun padi yin ko ma sare woja

Imole


Eyin omo oloja yii

Edakun e rora ma gboja yii

Eyin omo onyieze onyieze

Mo be yin 'tori Chineke Chineke, ah


Eyin omo oloja yii

Edakun e rora ma gboja yii

Eyin omo onyieze onyieze

Mo be yin 'tori Chineke Chineke, ah


Oja oja oja (oja dakun maje mi)

Oja oja oja (omo ase to wa legbe mi ni ko je')

Oja oja oja (mi o fe ma pe destiny boy in sir mo)

Oja oja oja (gbenu da ke)


Ahn ahn

Oti o n payan, wo igo loti mapa

But Chinozo ti n jo Chinaza

Olo'run saanu mi ma je k'oja je mi


Je kin dele pe, wo gutter o ye mi

Padi f'opolo si

Ma gbagbe ibi to tun fi kokoro si

Nn'kan to balemu ni ko koko si

Malo bawon k'alleluyah ni mosalasi

Won ba e so nisi


On form James Bond

Iya e banger o kin she bomb

Ofe gba penalty, otun ti toe bo

Ita lo ma ti ko omode tio gbon (omo ase)


Eyin omo oloja yii

Edakun e rora ma gboja yii

Eyin omo onyieze onyieze


Mo be yin 'tori Chineke Chineke, ah

Eyin omo oloja yii

Edakun e rora ma gboja yii

Eyin omo onyieze onyieze

Mo be yin 'tori Chineke Chineke, ah


Oja oja oja (oja dakun maje mi)

Oja oja oja (omo ase to wa legbe mi ni ko je)

Oja oja oja (mi o fe ma pe destiny boy in sir mo)

Oja oja oja (gbenu da ke)


Aje on the mix!

Comments