Cho Cho Lyrics By Mayorkun x Davido x Zlatan


Cho Cho Lyrics By Mayorkun


Say, mo ti n cho kiri cho-cho-cho

Cho kiri cho kiri cho-cho-cho

Cho kiri cho kiri cho-cho-cho-cho-cho kiri cho-cho-cho

O biggi-biggie, ah

O heavy-heavy, ah

O biggi-biggie, ah(Ibile)

O heavy-heavy (Oma pọ l'eti)


Wa gba, wa gba, wa gba, wa gba

Ma lọ wa

Wa gba, wa gba, wa gba, wa gba

Ma lo wa

Wa gba, wa gba, wa gba, wa gba

Ma lọ wa

Wa gba, wa gba, wa gba, wa gba


Mo gbọ pe ẹ gang up ṣe meeting

Baba iya yin o rẹ mi ti

Ẹ ma jẹ ki n change colour mi fun yin

Bi omi gbona to pade Lipton

Mo wole, heart o dun ti-ti-ske-ti

O pọ loyinbo it's plenty

Ọlọbẹ lo lọkọ, ṣọkọyọkọtọ

Ẹ ye binu kẹ ye maa wo bi dọdọyọ, kuro nbẹ


O pọ, o pọ biri bi

Pọ, pọ, pọ

O pọ, pọ, pọ

Dide ko gbẹsẹ, ko jijo cho kiri cho cho cho


(O pọ) o pọ l'eti o pọ o

O pọ o, o pọ o, o pọ l'eti, o pọ o

O pọ


Mo ṣeba Davido baami

Ṣe ko pọ l'eti iya yin?

Owo kunle, Adekunle

O ma le gan-an lati pa mi

Excuse me, n gbọ ṣa mọra ri?

Bo o lowo Henny' ko mu pami


Ọlọrun n gbọ, Sintin n gbọ

Mo ja bi kilishi jo, jo 'gege

O pọ, o pọ piri pi

O pọ, pọ, o pọ, pọ, pọ

Dide ko gbẹsẹ, ko jijo cho kiri cho cho cho


O pọ, o pọ l'eti, o pọ o

O pọ, o pọ o

O pọ l'eti, o pọ o

O pọ o


Alaye lemi (E choke)

And I get money (E choke)

And I get mouth (E choke)

And I get ibon (Tule)

I no get yanga (E choke)

But I can do yanga (E choke)

Ṣe make I do yanga? (Ki lo wi?)

I go do yanga (Ki lo sọ?)

Like adis (E choke)

Lakadat (E choke)

From East to West, na who go vex go vex


O pọ o,o pọ l'eti, o pọ o

O pọ o pọ o

O pọ l'eti, o pọ o,o pọ o


O ya mo ti n cho kiri cho cho cho

Cho kiri cho kiri cho cho cho

Cho kiri cho kiri cho cho cho cho cho kiri cho cho cho

O biggi-biggie ((Biggie biggie))

O heavy-heavy (Heavy-heavy)

O biggi-biggie (Biggi-biggie)

O heavy-heavy

O pọ l'eti

Pada, pada, pada, pada

O pọ l'eti

Pada, pada, pada, pada

O pọ l'eti

Pada, pada, pada, pada

Ma lọ wa

Pada, pada, pada, pada


O ya mo ti n (Cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho)

O ya mo ti n

(Cho-cho-cho-chokiri-cho-cho-cho-cho)

O ya mo ti n

(Cho-cho-cho-chokiri-cho-cho-cho-cho)


O pọ l'eti, pada, pada, pada

O pọ l'eti, pada, pada, pada

O pọ l'eti, pada, pada, pada, pada

Ma lo wa, pada, pada, pada, pada ('Gege)

(It's S-T-G)


Biggi-biggie

Biggi-biggie

Comments