Eleko Lyrics By MayorkunEleko Lyrics By Mayorkun


Won lo gbena sori

Biko put it down

For sure, igi aruwe

Baby sun gbalaja

You supposed to be straight with me

O wa lo yababara e

Igba ti ma lowo, oluwa lo mo


Ori iya mi eleko

Baby ja lo eleko

Awon to la mi ti o foyin

Ko ma ma gbada leyin mi

Baby dan mi wo leko

Wa ri pe mo ro bi eko

Awon took mi je

Ti won mo mi le

Kan ma se pada leyin mi


Why you carry carry fire fire for your head o (eh ma lo ro mi pin)

Why you carry carry fire fire for your head o (mo it du ro p eke esinsin ma se ba le mi)

Why you carry carry fire fire for your head o (won lo gbena sori yeah yeah)

Why you carry carry fire fire for your head o


Baby give it to me

Take it up and down

Tell me what do you see

When you look around

I wan dey dey with you

Owa lo yabara eh

Igba ti mo lowo

Oluwa lo mooo


Baby biko joor wait oh

I dey gbadun your waist oh

We go fly to Morocco

We go enter Toronto

Yeah yeah yeah

Baby give it to me

Make we farabale

No dey complain oh

Girl you're pretty cool

I dey fire fire

Make we jirate oh


Ori iya mi eleko

Baby ja lo eleko

Awon to la mi ti o foyin

Ko ma ma gbada leyin mi

Baby dan mi wo leko

Wa ri pe mo ro bi eko

Awon took mi je

Ti won mo mi le

Kan ma se pada leyin mi


Why you carry carry fire fire for your head o (eh ma lo ro mi pin)

Why you carry carry fire fire for your head o (mo it du ro p eke esinsin ma se ba le mi)

Why you carry carry fire fire for your head o (won lo gbena sori yeah yeah)

Why you carry carry fire fire for your head o


Won le gbena sori

Biko put it down

Aponle ni Mr Adewale

Call me Mayorkun

It supposed to be well with us

So ma lo yabara eh

Igba ti ma lowo

Oluwa lo moo o


Ori iya mi eleko

Baby ja lo eleko

Awon to la mi ti o foyin

Ko ma ma gbada leyin mi

Baby dan mi wo leko

Wa ri pe mo ro bi eko

Awon took mi je

Ti won mo mi le

Kan ma se pada leyin mi


Why you carry carry fire fire for your head o (eh ma lo ro mi pin)

Why you carry carry fire fire for your head o (mo it du ro p eke esinsin ma se ba le mi)


Why you carry carry fire fire for your head o (won lo gbena sori yeah yeah)

Why you carry carry fire fire for your head o...

Comments