Mama Mi Lyrics By Olamide


Mama Mi Lyrics By Olamide


Moranti igba tama. Fi adi agbon se lotion

Tama je rice epo ati iresi aroso

Tiko sata ko seran ko seyin but we dey ok teba ti rimi rerin eee


Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Mama abimo gbogbon ebami ki mama mi o


Oya o mummy eku ise o mummy na u big o mummy rora ma gbese mummy e

Bi mummy o lowo lowo abi bi mummy o risi lekan


Ti mummy no go let me down my mummy no go sell ata oya

My baby chickkito my No 1 opeke

The love you me give it sweet o 

And I go love you gan teytey e


Ani mo remember 

Animo nimo remember

Tin ba gbagbe omo eni temi se atu bo mi leta


Moranti igba tama. Fi adi agbon se lotion

Tama je rice epo ati iresi aroso

Tiko sata ko seran ko seyin but we dey ok teba ti rimi rerin eee


Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Mama abimo gbogbon ebami ki mama mi o


Iya mi o bi ne de mi ne

Ipako e dele

Tila go tilo o

Tilo tilo tilo oko iya e o buse

Owo otun da, ese obala

Ibala ni ki ja o

Olele o kayiko

Ro be te ite o


Ani mo remember 

Animo nimo remember

Tin ba gbagbe omo eni temi se atu bo mi leta


Moranti igba tama. Fi adi agbon se lotion

Tama je rice epo ati iresi aroso

Tiko sata ko seran ko seyin but we dey ok teba ti rimi rerin eee


Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o

Mama abimo gbogbon ebami ki mama mi o...


Comments