Lack Of Communication Lyrics By Mr Eazi


Lack Of Communication Lyrics By Mr Eazi


Zaga what?

Zagadat!


Lack of communication na hin dey cause e problem, problem

If I vex you baby jẹ ka sọrọ

Me I no dey like am when you dey keep e silence, silence

But if I vex you baby jẹ ka sọrọ, sọrọ


Alaba my baby

To ri ẹ ṣa ni mo ṣe n ṣiṣẹ

Take it easy baby

O ṣa mọ pe mo tẹpa mọṣẹ

I no fit lie you baby

Ọlọrun n gbọ iwọ ni mo fẹ

Alaba my baby

Ṣo mọ?


Lack of communication na hin dey cause e problem, problem

If I vex you baby jẹ ka sọrọ

Cos me I no dey like am when you dey keep e silence, silence

And if I vex you baby jẹ ka sọrọ, sọrọ


Eh eh, shake am bayi (Zagadat)

I no fit vex you shake am bayi (Yenkor)

But if I vex you reconcile


E be my fault I recognise

Make e no long make we summarise

Ololufẹ mi Adonai

Anywhere I go, I go come on time

I no go late, I go come on time


Lack of communication na hin dey cause e problem, problem

If I vex you baby jẹ ka sọrọ

Cos me I no dey like am when you dey keep e silence, silence

And if I vex you baby jẹ ka sọrọ, sọrọ

Comments