Orokoro Lyrics By Mr Eazi


Orokoro Lyrics By Mr Eazi


Ọrọkọrọ

Zagadat....!

Oh oh oh

Ọrọkọrọ


Ohun to ba wu ẹlẹnu lo fi n sọrọ (Ọrọkọrọ)

Ko si ohun tẹ le fi ẹlẹda mi ṣe (Ọrọkọrọ)

You know sey normally me o ki n pariwo (Ọrọkọrọ)

Ohun t'Oluwa ṣe ko tan ni kọrọ


O ya follow me kalọ o

Make you see the kind of love I dey see

O ya follow me kalọ o, ye

Tẹle mi jẹ a lọ o

Make you see the kind of love Oluwa show me, mi o le parọ o

Parọ o


Cause all the money wey you get o

You no fit carry am go below

And all the padi wey you get o

Oju la ri we no know the koko

Upon the nose wey we geti o

We no fit smell all the bad people

Na Baba God wey me get o

Na Baba God wey me get o, oh, oh ye


Ohun to ba wu ẹlẹnu lo fi n sọrọ (Ọrọkọrọ)

Ko si ohun tẹ le fi ẹlẹda mi ṣe (Ọrọkọrọ)

You know sey normally me o ki n pariwo (Ọrọkọrọ)

Ohun t'Oluwa ṣe ko tan ni kọrọ


Mmm who badda?

Ko sohun badda

Throw me arrow mo dapada

I dey pray to Jesu Jah Jehovah

Giving thanks 'cause everything in order


Thank you Lord for giving manner

Only peace wey I desire

As an old soldier

I no retire

Thousand years I go still dey fire


'Cause all the money wey you get o

You no fit carry am go below

And all the padi wey you get o

Oju la ri we no know the koko


Upon the nose wey we geti o

We no fit smell all the bad people

Na Baba God wey me get o

Na Baba God wey me get o, oh, oh ye


Ohun to ba wu ẹlẹnu lo fi n sọrọ (Ọrọkọrọ)

Ko si ohun tẹ le fi ẹlẹda mi ṣe (Ọrọkọrọ)

You know sey normally me o ki n pariwo (Ọrọkọrọ)

Ohun t'Oluwa ṣe ko tan ni kọrọ


Ẹ da mi lohun ẹ jẹ n kọrin

Ẹ jẹ n jaye tori aye o dun o

Ẹ wa dide, ẹ wa ka lọ jo

Ẹ da mi lohun ẹ jẹ n kọrin

Ẹ jẹ n jaye tori aye o dun o

Ẹ wa dide, ẹ wa ka lọ jo


Onikaluku ti o wa aye (Ọrọkọrọ)

O ni iya oni baba o

Oluwa lo ni aṣẹ agbara (Ọrọkọrọ)

Ẹ rọra ti a ba fẹ sọrọ o

Ẹ wa dide, ẹ wa ka lọ jo

Comments