Love Me,Love Me Lyrics By 2Baba


Love Me,Love Me Lyrics By 2Baba


Nwanyo dance

Dance my lover

Turn your body over

Let somebody hold ya

Nwanyo get fire

Fire wey dey burn

Nwanyo get breeze

Breeze wey dey blow my mind


Give me problem

Problem make I solve

Oya give me labor

I like to work

Say love me, love me, love me, love me baby

I wan retire for here

I wan retire for here


Squeeze me, squeeze me, please me, tease me baby

I wan retire for here

I wan retire for here


Nkon ti gbu lor, n'aya te te (Aya te te)

Nke te gben ya, ede gben ya no gbun ke ke (Amun ke te)

I no get time to play for here (To play for here)

I just wanna love you, love you jeje (Love you jeje)


Because I no wan shout, I just wan sama

Just make me to feel fine

Just make me to feel fine

I want you to blow my mind

I no wan chop, I no wan ball

I no wan survive for this matter

E get as e be before

Our loving e too dey pure


Nwanyo get fire

Fire wey dey burn

Nwanyo get breeze

Breeze wey dey blow my mind


Give me problem

Problem make I solve

Oya give me labor

I like to work


Say love me, love me, love me, love me baby

I wan retire for here

I wan retire for here


Squeeze me, squeeze me, please me, tease me baby

I wan retire for here

I wan retire for here


Ngon ni kun yor, n'aya te te (Aya te te)

Agbon nwotu la'ba wun ble-ble (La'ba wun ble-ble)

Because I no wan shout, I just wan sama

I just want to feel fine

I want you to blow my mind, eh


Nwanyo get fire

Fire wey dey burn

Nwanyo get breeze

Breeze wey dey blow my mind


Give me problem

Problem make I solve

Oya give me labor

I like to work


Say love me, love me, love me, love me baby

I wan retire for here

I wan retire for here

Squeeze me, squeeze me, please me, tease me baby

I wan retire for here

I wan retire for here.....

Comments