Thank You Lord Lyrics By 2Baba


Thank You Lord Lyrics By 2Baba


Áatoba jáìyé e, eh-eh

Elẹrú mìyìn mo ṣebá

Ọba ńlá, ńlá, ńlá, ńlá

Tí ń gbá'gbàrà lọ'wọ'

Ẹní tí ń f'àgbàrà níní lára (lára)


Ọba tó sọ wípé, kàyé máà bẹ káà tún bẹ

Moṣe ibà o, Elédùmarè, Ọba gíga a

Uhh-

Eko dunu binigi (yeah, e-yeah, lele, lele)

Eko dunu binigi

Nge mo ya n tete ya

Eko dunu o binigi


I'm thinking 'bout the years gone by

I'm thinking 'bout the things I've done

I'm thinking 'bout the words I've said

I'm thinking 'bout the way that I've been living my life


E be like say I forget say, say

Say somebody dey beside all the way (all the way)

Started to go astray

Come let start to make me to belief

Say I too dey, ey

I did lots of things without remorse

'Cause I, never knew


That I live each day by the grace

But now, things have change

And my God, I realize

That I am blessed

And what more can I say, ay, ay?

To thank You, Lord


Gbogbo ìgbà tí ń bà wo ẹyín (uh-uh)

Mo rí òun tí mo ṣé (mo rí òun tí mo ṣé)

Ṣùgbọ'n, ti ń bà rí òun to ṣé fún mí

Mo wá dúpẹ' lọwọ rẹ (mo wá dúpẹ' lọwọ rẹ)

Gbogbo ìgbà tí ń bà ba wo ẹyín, oh-oh

Mo rí òun tí mo ṣé (mo rí òun tí mo ṣé)

Ṣùgbọ'n, ti ń bà rí òun to ṣé fún mí (eh-eh, e)

Mo wá dúpẹ' lọwọ rẹ

(Ma ronú mọ, ọ'rẹ' o)


This is all straight from the heart

It's about the way I feel

Inside of me, I'm talking 'bout the things that the Lord has done for me

If God can provide for all the birds in the sky

What more can I say?


I no think say I better pass the people way don kpai

But I still dey today

He's a miracle working God

And now, I belief that it's because of Him that I am a living man today

It's a crazy and beautiful world that we are live in

Uh-huh

There's so much sorrow, joy, and pain

But I still

Got to thank you, Lord

Gbogbo ìgbà tí ń bà wo ẹyín (woah-oh-oh)


Mo rí òun tí mo ṣé (mo rí òun tí mo ṣé)

Ṣùgbọ'n, ti ń bà rí òun to ṣé fún mí

Mo wá dúpẹ' lọwọ rẹ (mo wá dúpẹ' lọwọ rẹ)

Gbogbo ìgbà tí ń bà ba wo ẹyín, oh-oh

Mo rí òun tí mo ṣé (mo rí òun tí mo ṣé)

Ṣùgbọ'n, ti ń bà rí òun to ṣé fún mí (yeah-eh)

Mo wá dúpẹ' lọwọ rẹ (ma ronú mọ, ọ'rẹ' o)


Tete ge hui

Tete ge gwe che na yi

Tete ge lo yon che

Tete ge ha chu ne yi

Tete ge ni ma lanyin

Tete ge ya lachi

Tete ge hu yi ne hi

Ora n ka, tete ge hui

Tete ge gwe che na yi

Tete ge lo yon che

Tete ge ha chu ne yi

Tete ge ni ma lanyin

Tete ge ya lachi

Tete ge hui


Tete ge hui, eh, le, le, le, le o

Eko dunu binigi (eh-eh)

Nge mo yan tete yaa (nge mo yan tete yaa le o)

Lona anucho yalan ma e (eh, le)

Nge to la nya (nge to la nya no...)

Eko dunu binigi, eh, le, le, le


Nge mo yan tete yaa (nge mo yan tete yaa le o)

Lona anucho yalan ma e (oh-oh-)

(Nge to la nya)

Ma lo nu yanta e (ma ronú mọ, ọ'rẹ' o)

Ocho gunle, ocho o run yanta e (ma ronú mọ, ọ'rẹ' o)

Eh, le, le, le, le, le o

Ma lo nu yanta e (ma ronú mọ, ọ'rẹ' o)

Ocho gunle, ocho o run yanta e (eh, le, le, le, le, le...)

Comments