Afro Juju Lyrics By Shina Peters

 Afro Juju Lyrics By Shina Peters 


Ese o

Ese o

Ese o

Ese o

Afrojuju le fe gbo o

Ese o


Ko si bo se ma lu lu

Tabi ko rin Afrojuju to ma da bi eni to ni

Ko si bo se ma lu lu

Tabi ko rin Afrojuju to ma da bi eni to ni

O nin kan la je ose o

Omo Peteru to de

Shina peters lo l a afrojuju

Afrojuju difference is clear o 

Afrojuju difference is clear o


Eyin elegbe leyin mi

Ejowo kilon pe ni Creator

Oludasile

Moni kilon pe ni Founder

Oludasile

Oluwashina Peters oludasile Afrojuju


Ati so tele tele ri

Aye ole pa kadara da

won ko le f'owago seyin ni

Asiko awa youth ke ye binu wa

For sure ni

Young shall grow


Ko si bo se ma lu lu

Tabi ko rin Afrojuju to ma da bi eni to ni

Ko si bo se ma lu lu

Tabi ko rin Afrojuju to ma da bi eni to ni


O nin kan la je ose o

Omo Peteru to de

Shina Peters lo l a Afrojuju

Afrojuju difference is clear o


Right now we are ready to play music

We are ready o

I say right now

We are ready to play music

We are ready o

Mi ni right now

We are ready to play music

We are ready o


I want to play

You want to dance

Shey you want to dance

I want to play

I say I want to play music

You want to dance

Shey you want to dance oh

I want to play

Haba


Let us dance to Shina music

Let us dance to Afrojuju

Let us dance o

My sisters and brothers

All music lovers

Afrojuju is the latest

Is the latest music in town


Dance dance dance and forget your sorrow

Dance dance dance and forget your sorrow

Jeka jo jeka jo jeka jo jeka jo

Ijo Sir Shina o ya


Ibi ta tin modun ye wa

Kole ye won rara o

Kole ye won

I say

I say I want to play

You want to dance

Shey you want to dance

I want to play

I say I want to play music

You want to dance

Shey you want to dance

I want to play

Haba

Let us dance to Shina music

Let us dance to Afrojuju

Let us dance o

My sisters and brothers

All music lovers

Afrojuju is the latest

Is the latest music in town


Dance dance dance and forget your sorrow

Dance dance dance and forget your sorrow

Je ka jo je ka jo je ka jo je ka jo

Ijo Sir Shina o ya


Oni were lu were e o

Ejo

Awon alakpala won l'akpala won

Ejo

Awo oni fuji won lu fuji won

Ejo

Awon oni juju won lu juju won

Ejo

Alaburete l'aburete e

Ejo

Oluwashina l'Afrojuju e

Ejo


Ijo Shina

Ere Shina

Ijo Shina

Ere Shina

Afrojuju

Afrojuju

Afrojuju o

Afrojuju

Shey iwo le jo

Emi le jo

Shey iwo le jo

Emi le jo o


Shina o

Shina o

Shina o

Shina o

Shina o

Shina o

Shina o

Ye ye ye

Shina o

Ye ye ye

Shina o

Ye ye ye

Shina o

Ye ye ye

Shina o

Ye ye ye

Shina o

ye ye ye

Shina o

ye ye ye

Shina o


Omoge won jo

Ijo Shina

Awon boys won jo

Ijo Shina

Agbalagba n jo

Ijo Shina

Adelebo njo

Ijo Shina

Awon student won jo

Ijo Shina

Omoge won jo

Ijo shina


Habas


Eyin sisi baby baby

Eyin orekelewa obirin

Eyin sisi baby baby

Eyin orekelewa obirin

Ikebe yen lon dami lohun jowo

Jowo o

Jowo

Afara oyin lon da mu lohun

Ton je shiki shiki

E jijo shina peter

E jijo Shina Peters

E jijo Shina Peters

E jijo Shina Peter

E bere mole e jijo Shina Peters

E jijo Shina Peters

E gandi seyin e jijo Shina Peters

E ji jo Shina Peters

Habas


Padi mi owon wo ikebe yi niwoba mo ju kuro

Ki se eru e

Padi mi owon wo ikebe yi niwonba mo ju kuro

Kin se eru e

Ikebe onikebe lon wo

Ija igboro lon wa ehn

Ikebe onikebe lon wo yi

Ija gboro lon wa

Iwo padi mi temi ni ti e ko o ma je a ja

Olomoge to duro sepe sepe yi

Temi ni ti e ko o ma je a ja

Nitori faji isale wa te ni to ba ju lo omoge ma ba lo

Temi ni ti e ko o ma je a ja o


Oyin mo mo oya dun oyin

Oyin mo mo oya dun oyin

Shiki shiki re lon wun mi mu

E lon wunmi mu o

Oyin mo mo oya dun oyin

Oyin o yo oo

Oyin mo mo oya dun oyin

Oyin mo mo oya dun oyin

Oyin o yo ooo


Oyin mo mo oya dun oyin

Ka laso mi do wuro lale

Oyin mo mo oya dun oyin

Ka laso mi do wuro lale

Oyin mo mo oya dun oyin

Elegbe mi a bo wa le

Oyin mo mo oya dun oyin


Mo ri omoge to rewa to duro sepe sepe

Figure 8

Mo ri omoge to rewa to duro sepe sepe

Figure 8

Sepe sepe figure 8

Oronmbo aya e odun ju osan lo

Olomoge show me your back

Dig it right dig it left

Oya oya were were kia mosa

Jo wo show me your back

Haba


Oppressor

Meji meji

Oppressor

O ma se


Olomoge dance with your bobo

Dig it right dig it left

Oya oya were were kiya mosa

Jowo dance with your bobo


Oppressor


Oppressor


O ma se o


Eyin elegbe leyin yi

Baby yamu yamu kpeta kpeta

Jen de be kara sile o

Eyin elegbe leyin yi

Afrojuju ga la ga ju o

Eyin elegbe leyin mi

Afrojuju yi o ga la ga ju o

Baby yamu yamu kpeta kpeta

Jen de be kara sile o


Ijo Shina

Ere Shina

Ijo Shina

Ere Shina

Ijo Shina

Ere Shina

Afrojuju o

Afrojuju

Afrojuju o

Afrojuju o

Afrojuju ye

Afrojuju

Shey iwo le jo

Emi le jo

Shey iwo le jo

Emi le jo

Shina o

Shina o

Shina o

Shina o

Ma semi lese

Shina o

Ma ma kon mi ni badi

Shina o

Ye

Shina o

Ye

Shina jo o

Ye

Shina o

Ye

Shina o

Ye

Shina o

Ma semi lese

Shina oo

Ma ma kon mi ni badi

Shina o

Shina jo o

Shina o

Shina

Shina o

Ye

Shina

Omoge won jo

Ijo Shina

Comments