Alimi (Tribute To Mohbad) Lyrics By Abuga Feat. PortableAlimi (Tribute To Mohbad) Lyrics By Abuga Feat. Portable


This life be too much drama

How can you bury a star alive

And you dey ask of person wey kill am

Won ran iku simi, mo se lalejo

Iku moti yo

Iku pa colo

Lojo balo

Awo balo


Ele paogo bese pa Imole oh

Ise aje to ni gbolohun

Wa tun fun ifa mi ni shayo

Gbe sara pelu akumu

Da si ile pelu ofohun folohun

Tente lepe loju omi

Barcelona loni....

Tomode oba ba itan

Won ni pe oma ba aroba

Alimi!

Alimi!


Ile mo pe e

Jen gori e

Gbe ire temi se

Alimi!

Alimi!

Ile mo pe e

Bi mose gori eh, kin gbere temi se


Bi abela won ma tan yin

Oun toju ri lenu ma royin

Bi mo gboyin ma fi kan e

Bi owe ni, bi ikilo

Ele boje, ele tiko

Emi lomo taan ni won fejo

Mo keso sorun bi mejo

Mo ke halleluyah bi meje


Ikan fun oga mi, di mejo

Alimi!

Alimi!

Ile mo pe e

Jen gori e

Gbe ire temi se

Alimi!

Alimi!

Ile mo pe e

Bi mose gori eh, kin gbere temi se


Won ma ni gbe wa sin

Owo lama ri mole

Ele pa ogo bi eshe pamole

Ema le pana ogo

Alimi!

Alimi!

Life is full of a Sam Larry

Let your things be portable

Don't be so bad so that you can see tomorrow


In case you want to japa like Marley

Alimi!

Okan gbogbo yin oni bale

No peace for the wicked

No sleep for the wicked

Ise aje to ni gbolohun

Wa tun fun ifa mi ni shayo

Gbe sara pelu akumu

Da si ile pelu ofohun folohun

Tente lepe loju omi

Barcelona loni....


Tomode oba ba itan

Won ni pe oma ba aroba

They call me Abuga

Omo Olalomi Ade mi oh

Them call me Portable oh

You thinke say na rife

Zeh nation covered with duvet!

Comments