Awodi Lyrics By Asake


Awodi Lyrics By Asake


Ololade mi Aşakę!

Tune in to the King of Sounds and Blues!


Awodi n fo lo ke, o fę d'Oluwa

Ęribi? Ęribi? I wonder o

Wonder shall never end, (Wonder)

Like Pasuma, I wonder

I wonder, Americana wonder o

Kini reason?


Kini plan? Kini scope? Why the beefing?

Cat fish lori titi

Jẹ bi chicken

Şoboloyo'ke ju killing (Killing)

Iwaju gan o easy

Ęyin o şe lọ, ọmọ iya mi ş'oti ri nsin? (Ri nsin)

My ship never sinking (Sinking)

Mo kana ku, mo jiggy

They wanna know what I'm thinking


Many many things I no fit ş'alaye o

2022, mo gbe won trabaye o

Oluwa lo gbe from the storm to the top

Emi kọ, awọn kọ, wọn o le t'Olọrun

Işu j'ọba lo ri Iyán

Kęnimani j'ọba oşika

Ojo l'ọko agbado


As e de go, jasi my nigga

Aroma jo'gẹ

Aroma le wọn

Aroma de'bẹ fa'bẹ ya o

Mo ge wọn bi Babayaro

Akabika o da

Oya ka'bi lori awa o


Awodi n fo lo ke, o fę d'Oluwa

Ęribi? Ęribi? I wonder o

Wonder shall never end, (Wonder)

Like Pasuma, I wonder (Der)

I wonder, Americana wonder o

Kini reason?


Kini plan? Kini scope? Why the beefing?

Cat fish lori titi

Jẹ bi chicken

Şoboloyo'ke ju killing (Killing)

Iwaju gan o easy

Ęyin o şe lọ, ọmọ iya mi ş'oti ri nsin? (Ri nsin)

My ship never sinking (Sinking)

Mo kana ku, mo jiggy

They wanna know what I'm thinking


They wanna know, oh oh oh

They wanna know (Trabaye o)

Aroma jo'gẹ

Aroma le wọn

Aroma de'bẹ fa'bẹ ya o

Mo ge wọn bi Babayaro

Akabika o da

Oya ka'bi lori awa o....

Comments