Butterflies Lyrics By Layydoe


Butterflies Lyrics By Layydoe 


Mm mmmm

Yeah Ohhh yeah

Yeah yeah

Ou you mean

Layydoe


You are the acke inner saltfish ye

Condense milk inner mi tea mmm

Da liccle patty inner mi coco bread

Wid out yu

Deh is no mi

You give mi joy

Mek mi feel like mi cyan do it

Wid out yu rrrrr


Yu ah di reason why mi smile inner di night time

Mi nah fi fret

Mi nah fi fret wah ah go do

Yu give mi butterflies baby (yeee yu give me ooh uuu)

Yu give me butterflies baby (yeee yu give me oooh)


Yu give me butterflies baby

Inner mi belly yes I Dey feel like I be di pickney

Yu give mi butterflies baby (yeee yu give me ooh uuu)

Yu give me butterflies baby (yeee yu give me oooh)

Yu give me butterflies baby

Inner mi belly yes I Dey feel like I be di pickney

Ooh uuu wooo


Ah yu alone mi knuh

Mi man alone mi nuh yes woi

Onyeoma sor sor gi kam na cho

Mi I no deal wid no body else at all

Yu knuh mi waan

Yu knuh mi need yu inner life inner mi life

Mi cyaan deal wid no bagah man ah yu mi tak to


Wen deh pon mi need den mi call yu

Yu knuh mi nah go lef yu still

Yu knuh mi nah go lef yuh still

Deh pon mi chair and mi sit dun ah chair

No body else ah fi tell mi watagwan

Becah dem knuh seh mi nuh lean pon nuh body


Ah yu mi fi tak to wolan gbemm

Wen mi deh pon mi need yu call mi still

If mi di ah nyam yu call mi still

Wen mi go utter yard yu call mi still

Wen mi come inner yard yu call mi still

Yu nah go leave mi fi nuh bomboclate at all


Mi nuh mi yute ah yu mi ah go love from nuh done

Yu give mi butterflies baby (yeee yu give me ooh uuu)

Yu give me butterflies baby (yeee yu give me ooh)

Yu give me butterflies baby

Inner mi belly yes I Dey feel like I be di pickney


Yu give mi butterflies baby (yeee yu give me ooh uuu)

Yu give me butterflies baby (yeee yu give me oooh)

Yu give me butterflies baby

Inner mi belly yes I Dey feel like I be di pickney

Mmmmmmmmm


Mi liccle beibe

Yu ah di sunshine inner mi life

Cyaan do wid out yu baby

Yeee yu knuh from time seh mi love yuh

Cyaan leave yuh man...

Comments