Egopiano Lyrics By Berry Tiga feat. TeknoEgopiano Lyrics By Berry Tiga feat. Tekno


If ego no Dey watin I gain

Na why I Dey hustle make my hustle pay

Normally I no wan shalaye

Na ego I Dey find

Bad energy go away


Ah cuz ... I wan chop life me

I wan ball

Make the ego plenty surplus

I wan chop life

Me I wan ball

I wan ball oo


I wan chop life me

I wan ball

Make the ego plenty surplus

I wan chop life

Me I wan ball

I wan ball oo


I wan ball oo

(You wan ball?) ehn

I wan ball

(You wan ball you wan ball) ehn

I wan ball

(You wan ball?) ehn

I wan ball


More money more money

I want more money

Na less ego Dey bring see finish

Obi Cubana sef Dey find money

Ned okonkwo Dey find money


You no go like wear high fashion

Maka why!

You no like to buy mansion

Maka why

Nwanne don't mention

Ifeanyi Odii surplus

Anyi Chuks Onyeoma


I wan chop life me

I wan ball

Make the ego plenty surplus

I wan chop life

Me I wan ball

I wan ball oo


I wan chop life me

I wan ball

Make the ego plenty surplus

I wan chop life

Me I wan ball

I wan ball oo


I wan ball oo


I wan ball

I wan ball oo


I wan ball

I wan ball oo..

Comments