Gegeti Lyrics By Asake x DJ Xclusive & Young JonnGegeti Lyrics By Asake x DJ Xclusive & Young Jonn


(Switch it up) 


Jiiiigggggy!


It is I...........

Ololade mi asake!


How we feel

How we feel

How we feel

(Ko si we re)

Up up up nepa

Superstar DJ Xclusive


Gegeti

E wo gon ni gegeti

O baje ti ehh o baje ti (O baje ti)


Gegeti

E wo gon ni gegeti

O baje ti ehh o baje ti (O baje ti)


Uhn gege

Uhn gege

Ge ti ge ti ge gege

Uhn o baje ti (O baje ti)


Uhn gege gegegegege

Yaa yaa gege

Uhn o baje ti (Turn up turn up turn up the bass)


Aye ti mo wa ori mi je kin lowo

Aye ti mo wa edami ma je mo oshi o

Ferragamo jaiye la vida ma ro

Aye ti mo wa edami ma je mo osho

Somebody calling my name (Jiggy)

Mo ti da gbalagba la ti fiftheen

And every night I dey miss my mummy


I like woman I no like vaseline (Ohh yaa)

Jiggy jiggy omo ton so

Ten girls per hour so so mi so

Thank god for my life oh I for don kpeme

Cause I no dey so so ku so ton so


Uhn gege

Uhn gege

Ge ti ge ti ge gege

Uhn o baje ti (O baje ti)


Uhn gege gegegegege

Yaa yaa gege

Uhn o baje ti, giideem (Turn up turn up turn up the bass)


Aye ti mo wa ori mi je kin lowo

Aye ti mo wa edami ma je mo oshi o

Ferragamo jaiye la vida ma ro

Aye ti mo wa edami ma je mo osho

Yea yea

Gegeti

E wo gon ni gegeti

O baje ti ehh o baje ti (O baje ti)


Gegeti

E wo gon ni gegeti

O baje ti ehh o baje ti (O baje ti)


Giidem!


Dance

Let's dance

Dance (Superstar DJ)


Lets' dance

Dance

Let's dance


Its is I.....


Dozer!

Comments