High Service Lyrics By KennyBlazeHigh Service Lyrics By KennyBlaze


On colos on colos...:


l'm learning life for real

Loruko Baba omo ati Emi Mimo

Tin ba fun ę ni japping Olorun n gbọ o

ni mi mọ

Me wey just dey reason I dey learn life

mo kan losoo

Jęje ni mo wa Fear oşa tun ti yi colo


Up and vexful no go dey reason me ara

n kan mi

Ma fakoko şofo kosi time fun mi curry

Emi ti mo ji zero balance for my Kuda

O fę gbe billing wa Olorun n gbọ o ni ku

da

Aşana ti mo gbe bo n şe n moti lo sen

yi igbo


Pussy sweetner obo yęn du oju lo gb0

Me wey just dey get joy mo l'Oluwa mo

ni maga

Person wey hate person wey God like

apa maa pa


Me l'm all about myself

I dey watch who I dey call my friends

Ki la ti i sọ? t'ọn lọn yogo won tun ni ki

Won ni pe kin ma yọbę when we broke

n ma yobe

we dey call on them


Adeyinka ti ra Benz ogbęni ję ki n

gboran j

Bobo hustle for your bag so you do it

for your own sake

If life na sure odd e go pain me if Ino

stake

Give your life to Christ

Oro işiti lenu onigbo

Oju ti leri mo ti mu un yo igba pito

O tun ti fęe light abi?, on puff o fę pass

abi?


Tin ba gba gbadura fun e paddi mi iwọ

şaa şamin

lp yen ti cast abi?o tun n claim right

abi?

On ba won fa lce abi ? this one be like

high service


Because anytime I see dollar mo le joju

T dollar

Tax refun lọ o je lọ file padi no dull am

Wait first, where Maxido? e don sleep

Make Irecord myself wo, make I no

wake am


Daily reminder dem go change squad if

you go broke

Life is fucking hard if e easy omo na

zobo


Won da emọ ni Total o fo gbobo

l'Askamaya

Seventy Btc ninu aza mo le manya

Anytime you wan give up

Paddi make you play the song


Atewo la ba'la you know fingers dem

say it's not equal

Kin ti ęri bi ten figures, some people

go form Jesus


Nigba ti mo ranti Judas emi gan-an ya

form scissors

Mo form scissors omọ ogbon mo cut

anybody danu


Person wey no dey add plus one to my

life mo cut e danu

Hope say you dey bomb abi as you dey

hear this sermon o le yigbo no be

haram for my Church


O tun ti feę light abi?, on puff o fe pass

abi?

Tin ba gba gbadura fun e paddi mi iwọ

Şaa şamin

Ip yen ti cast abi? o tun n claim right

abi?

On ba won fa ice abi? this one be like

high seevice


Because anytime I see dollar mo le joju

Tax refund lọ o je lo file padi no dull am

T dollar

Wait first, where Maxido? e don sleep

Make I record myself wo, make I no

wake am


Idan face alot fun dan l'aza ki'dan pidan

A jura wa lọ egbę işu ma ko n'yan

Shout out si awon loader t'ọn ma rooto

t'ọn sọ ọ di iro

Kin tun paste ID.me e fe rip mi ti mo ti

gbọn


O fe fi owo wire o fe fi ma we owo

picking

Bobo to sọ bẹe ę mu e pa don't be silly

Snap oyan e fi si view once wo send e

fun mi

Ologbọn l'olode aigbọfa la a wo ceiling

No woman want a broke n** k**

No mother want a dead son

The good die young R-I-P Cashy

godson


Journey to success nibibayii ko si Bus-

stop

Andupę ara eni paddi mi, mehn it's alI

love

Hope say you dey learn life şe you

listen to my songs.....

Comments