Le Fenu So Lyrics By Lord Of Ajasa ft. Konga & 9iceLe Fenu So Lyrics By Lord Of Ajasa ft. Konga & 9ice


Ji Lord of Ajasa

ID Cabasa!

Nkan to ba wu enibody lo le fenu so

Omo oroyan omo ti wo jo

Omo ma ti jewun lo

Efiwon sile eje ko ma solo

Orin yi ni o ema kolo

Woso pe mo tun tilo

Woso pe mo tun tide

Talo mo ibi to tun ti gbo


Woso pe mo tun tise

Lolla Oluwa mo tun tinsere another surprise

Mo tun tide bi mo se nde huunnh

Mo njeoun lo from coast to coast

Wetin dey happen from home these days I no dey know

Too easy I just dey go uuuhh too sure he go rock the show

Maso pe mi oso fun e tele

Gbemu to wa ninu game yi

Men ati nje nbe

Kani pe oya ni mi ni mati ka nle


Tail tail cause oya no dey fara bale

Lowo yi mo ti sign

Mo ti gbeni wa nothing concern me with wo so pe ki sope ahh

Oro jaba jaba mi o raye gbogbo kata kata meeen

Nkan to ba wu enibody lo le fenu won so

Omo o royan omo ti wo jo

Omo ma ti jewun lo

Efi won sile eje ko ma solo

Orin yi ni o ema kolo


Ola bata lo modo nsan

Ola bebe lo mu omo nyan

Ola Oluwa lo mumi nyangan

Adigun ki lo nso

Ji ji gongo aso o ti nso kutwupu awu

Lomu mi lo si ojo ojo nka

Lori railiway ojo nan oba ti lo

Temi tope Adigun ojope lo

Adigun nye lapomeji you dey crusing town


Now I stop with crown me and my ji we dey crusing town

If you like pause cause I wear the crown

All my enemies bekedi e koja eni ma wi

Segun jawon si adigun alapomeji my fantassy

Nkan to ba wu enibody lo le fenu won so

Omo o royan omo ti wo jo

Omo ma ti jewun lo

Efi won sile eje ko ma solo

Orin yi ni o ema kolo


Bumi bumi ebu mi

Kaka ko su mi

Omo selo mama dun si

Mo mo igba to rin ni titi

Omo meeeen oti di story

Ode ti ri ninu teli

O tun ti ka ninu paper

Oye ko tima gba Dollar

Bebe nlo bebe stubborn

Bebe oni gba bebe is too much

Way back we dey lay it back

Right now we dey outback


We dey scatter grounds

Toba rojo e omo se lowa important

It's been worth the effort

Selo ndarin tele now oti nlo escort

Me and 9ice we just dey flenjur

We dey big up we be up dem the club

Nkan to ba wu enibody lo le fenu (Won so nkan to ba wu elenu lo le fenu so o)


Omo o royan omo ti wo jo (Awon elenu mari maje elenu mari maso)

Omo ma ti jewun lo

Efi won sile eje ko ma solo (Enu enu must so enu enu must so)

Orin yi ni o ema kolo (Enu enu must so enu enu must so)


Nkan to ba wu enibody lo le fenu won so

Omo o royan omo ti wo jo

Omo ma ti jewun lo (wo ni won pe)

Efi won sile (Enu enu must so) eje ko ma solo (Ni ko leje ke stomo stick mo le)

Orin yi ni o enu enu must so ema kolo

Elenu mari maje elenu mari maso Adigun

ID Cabasa Lord of Ajasa sa you know now

Alapome ji ji j mile ti ti ti

Adigun you know now alapomeji meji

Comments