Olorum Lyrics By Asake
Olorum Lyrics By Asake


Ololade mi Aşakę!


Emi kọ, Olọrun ma ni

Emi kọ, Olọrun ma ni

Awa kọ, ọ ọ

Emi kọ o

Olọrun ma ni


Ta lo gbọn t'Olorun? (Ọmọ ọgbọn)

Ko si anybody t'o l'ogbon t'Olorun

Ti wọn ba buga ẹ o, ya gba fun Olorun

Awọn ti wọn buga mi, wọn ti sa pamọ

Wọn ti sa pamọ


Emi kọ o, o, Olọrun ma ni o (Ọlọrun ma ni o)

Emi kọ o, o, Olọrun ma ni o (Olorun ma ni o)

Awa kọ, ọ, Ọlọrun ma ni o (Oh oh oh)

Emi kọ o, Olọrun ma ni o


Ọmọ no be me, şebi na God

Carry me from down straight to the top

2020 was real-tough

Fall for ground, almost gave up (Gave up)


Mo fun won l'Omọ Ope mo dę ję lo o

Go naked in my room, I speak to God

Baba God, I no sabi all

So guide me, as I dey move on on on on


Ta lo gbọn t'Olorun?

Ko si anybody t'o l'ogbon t'Olorun

Ti wọn ba buga ẹ o, ya gba fun Olorun

Awọn ti wọn buga mi, wọn ti sa pamọ

Wọn ti sa pamọ


Emi kọ o, o, Olọrun ma ni o (Ọlọrun ma ni o)

Emi kọ o, o, Olọrun ma ni o (Olorun ma ni o)

Awa kọ, ọ, Ọlọrun ma ni o (Oh oh oh)


Emi kọ o, Olọrun ma ni o

Emi kọ o, o, Olọrun ma ni o (Ọlọrun ma ni o)

Emi kọ o, o, Olọrun ma ni o (Olorun ma ni o)

Awa kọ, ọ, Ọlọrun ma ni o (Oh oh oh)

Emi kọ o, Olọrun ma ni o


Nkan kan o gbọdọ ş'ọmọ ologo

Nkan o gbọdọ mi ọmọ ọlọrun o

Alhamdulillah I'm a brand new man


Tune in to the King of Sounds and Blues!

Comments