Omoeriwo Lyrics By Dami Dreezy


Omoeriwo Lyrics By Dami Dreezy


Omor

Omo eriwo 

Take it or leave it

Esin to wu mi

Ni mo ma se

Ko de si esin to Wu mi oo

Leyin isese

Ifa olokun atun ori eni tio sunwon se

Iwo ni asiwaju wa


Ti ko le je ki awa si se

Eyin omo eriwo

(Yeee)

Eyin omo eriwo

(Ahhh)

Eyin omo eriwo


(lsese agbewa oo e)

Eyin omo eriwo

(Yeee)

Eyin omo eriwo

(Ahhh)

Eyin omo eriwo

(lsese agbewa o0 e)

Ino come to spoil any religion

Or tradition oo

Sugbon laye mi


Mi oni ba won so kotan kotan oo

Oro otito oo

Ni ifa ni ki ama ji so oo

Ate Orin ti mo pa

Ifa jowo wa ba mi so oo

Loke loke lola erin

Loke loke lola efan

Awa ti a gba ifa gbo


Won ma ba wa yo

Eba wa ke de lo

Pe Esin ifa ma Bo

Asiko ti wa to

Ki awa oni isese wa pitan


Eyin omo eriwo

(Yeee)

Eyin onmo eriwo

(Ahhh)

Eyin omo eriwo

(lsese agbewa oo e)

Eyin omo eriwo

(Yeee)

Eyin omo eriwo

(Ahhh)

Eyin omo eriwo

(lsese agbewa ooe)


Awa ti ko ogbon

Won Fe ki a la abo

Oke agba la wa gun oooooo

Won Fe ka jaabo

Sugbon ifa o gba fun won

Ani loju won

Ni ifa ma gba aye lo

Ah ah ah gongon aso ooooo


Eyin omo eriwo

(Yeee)

Eyin omo eriwo

(Ahhh)

Eyin omo eriwo

(Isese agbewa ooe)

Eyin omo eriwo

(Yeee)

Eyin omo eriwo

(Ahhh)

Eyin omo eriwo

(lsese agbewa ooe)

Comments