Do Not Forsake Me Lyrics By PC LapezDo Not Forsake Me Lyrics By PC Lapez


Yahweh Abba father mu oh

When I'm in trouble oh do not forsake

me

Yahweh agu na eche mba mo o

When I'm in trouble oh do not for sake

me

Jesus oh oloro ihe loro enyi

When I'm in trouble oh do not for sake

me


When the enemies are working

When they're planning to take my life

away

Papa do not forsake me

Even in my working place, Oluwa in my

family

papa do not forsake me oh

Some trust in chariots, some trust in

horses,

I put my trust in Jehova do not forsake

me


Okwa gi bu okwu akpu na onu

Okwa gi bu ike mkwu aba mba

Otigburu dike na iru ogu oh

Do not forsake me

Jesus oje na mmuo

Okwa gi bu isi afuru kwa okpu eh

Jesus nwa David oh

Do not forsake me

Do not forsake mne oh

Yahweh Abba father mu oh

When I'm in trouble oh do not forsake

me


This world is full of wahala

Yahweh Abba father mu oh

When I'm in trouble oh do not forsake

me

Do not forsake me oh wo wo

Yahweh Abba

(Do not forsake me)

father mu oh

(Do not forget me)

When I'm in trouble oh

(Do not ignore me)

(Do not reject me )

do not forsake me


Yahweh

(Do not deny me o papa)

Abba father mu oh

(Amaghim onye mga agbakwuru na

uwa eh )

When I'm in trouble oh do not forsake

me.....

Comments