Egwu Lyrics By Chike Ft. MohbadEgwu Lyrics By Chike Ft. Mohbad


Ìmọ́lẹ̀nization

Chiké fún wọn ní pressure

Street orientation


Ìmọ́lẹ̀ni-zation

Fún wọn ní- pressure

Aiye iye, aiye iye

Aiye iye (aiye)

Ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh (ooh-ooh)

All my niggas sha pro-pro

All my niggas sha pra-pra

Cover face like Lagbaja


Get fìlà, but we no dey cap

TikTok boys, dem tap-tap-tap

Pastor do shira ba-ba

Ọmọ ìjọ, ra, ba-ba

Feeling good pa, ran-ran

Music no need permission to enter your spirit

Anywhere, anyhow, you know say you go feel me

Music no need permission to enter your spirit


Yea-yo, anywhere, anyhow, you know say you go feel me

Aiye iye, aiye iye

Aiye iye (aiye)

Ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh (ooh-ooh)


Awilo Longomba

Egwu Chiké atọ ka kwa

MohBad mi dikwa bad

I'm living like no other

Egwu anyị ana kwa ajụ, kwa ajụ

Nya bido bawa gi ime

I no need talk am, you go know

Feeling good, pa, ran-ran

Aiye iye, aiye iye


Aiye iye (music no need permission to enter your spirit) (aiye)

Ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh

Ooh-ooh, ooh (ooh-ooh)

(DeeYasso) 

Comments