Ejebleje Lyrics By Barry JhayEjebleje Lyrics By Barry Jhay


Quality over quantity (o pree)

Oò mọ 'rú ẹ', ṣọ' ọ ní 'rú ẹ?

Ẹjẹblejẹ, ẹ'jẹ ló ń lò, oh no

Ọmọ tó ní ìyá òun ò ní sùn, ohùn gangan ò ní sinmi

And as I dey tẹpá mọ my hustle, ẹ fún Adekunle mi ní Simi

Ara lamọ, ara lamọ (lamọ), a ò mọ ẹni tó fẹ' ni dénú (ye)


Àbí ẹ ò rí aṣinú, ó fi Bíbélì ka kéwú

Ara lamọ, ara lamọ (lamọ), a ò mọ ẹni tó fẹ ni dénú (ye)

Àbí ẹ ò rí aṣinú, ó fẹ fi Bíbélì ka kéwú

Confirm ni, no be para oh

Control, no be galala

To make money, no be by dragger

Oh-oh-oh, aya-ya

Confirm ni, no be paara oh

Control, no be galala

To make money, no be by dragger

Oh-oh-oh, aya-ya (aya-ya)

Heys, ọmọ tó bá ta féleféle, ẹ gbá ojú ẹ

Ẹ le pa (ẹ le pa), ó le kwà (ó le kwà), oh-uh-oh


Ọmọ tó bá bẹ sí mi, éè ní fara ire lọ, àh

Ajurawalọ, ti ìjàkadì kọ, ìwọ náà mọ

Ẹni bínú mi, ò ní ní sinmi

Ẹ'yin enemies, kakulu fuhi

Yes, I mean dede yín, uh

Mo sorry fún gbo-, gbo yín oh-oh

Mo sorry fún gbogbo yín lọ'kọ'ọ'kan (ah-yeah)

Confirm ni, no be para oh

Control, no be galala

To make money, no be by dragger (yeah, ye)


Oh-oh-oh, aya-ya

Confirm ni, no be paara oh

Control, no be galala

To make money, no be by dragger

Oh-oh-oh, aya-ya

Heys, ọmọ tó bá ta féle-féle, ẹ gbá ojú ẹ

Ẹ le pa (ẹ le pa), ó le kwà (ó le kwà) (anya o)

Ọmọ tó bá bẹ sí mi, éè ní fara ire lọ, àh

Ajurawalọ, ti ìjàkadì kọ, ìwọ náà mọComments