Game Changer (Dike) Lyrics By FlavourGame Changer (Dike) Lyrics By Flavour


The Emperor, the conqueror

The champion, the Lion is here

Nzogbu nzogbu

Enyimba enyi

Mastaa

Tuo ya dike (ahhhh)

Ne nu dike

Tuo ya dike (ahhhh)

Ne nu dike

Ihe eji amara dike eru o nu

Egwu e change go


Ihe eji amara dike eru o nu

Egwu adagharigo

Onwere ngabasi (ahhh)

Onaemekasi (ahhh)

Onwere ngabasi (ahhh)

Ona apiakasi (ahhh)

Ebubedike (ahhh)

Iferikekwe (ahhh)


Nwanyi manaria, achalugo dike (ahhh)

Clear the road for who sabi

(Who dey, who dey, who dey, who dey)

Step aside for the game changer

(Who dey, who dey, who dey, who dey)

Who dey zuzu


Onye ana ekwu maka ya aputago

(Who dey, who dey, who dey, who dey)

Anu ana agba egbe ona ata nri

(Who dey, who dey, who dey, who dey)


Who dey para

Onwere ngabasi (ahhh)

Onaemekasi (ahhh)

Onwere ngabasi (ahhh)

Ona apiakasi (ahhh)

Ebubedike (ahhh)

Iferikekwe (ahhh)


Nwanyi manaria achalugo dike (ahhh)

The Emperor, the conqueror

The champion, the Lion is here

Nzogbu nzogbu

Enyimba enyi

The Emperor, the conqueror

The champion, the Lion is here


Nzogbu nzogbu

Enyimba enyi

Tuo ya dike (ahhh)

Ne nu dike

Tuo ya dike (ahhh)

Ne nu dike

Ihe eji amara dike eru o nu

Egwu e change go

Ihe eji amara dike eru o nu

Egwu adagharigo

Oshirijigbo (ahhh)


Mmanwu shinne (ahhh)

Oga ndi oga (ahhh)

Ike na ebube dike (ahhh)

We no dey carry last (ahhh)

Osebuluwa nnonyelu Anyi (ahhh)

Nwanyi manaria (ahhh)

Achalugo dike (ahhh)


Mix Monster!


Comments