Ijo Loka Lyrics By Broda Shaggi x PasumaIjo Loka Lyrics By Broda Shaggi x Pasuma


Pasuma Wonder

Broda Shaggi

It is time to dancia

Are you ready

Are you ready to dance

Are you ready to move

Shaggi, Paso tigbejo kan de

Oya dance to the rhythm of music

Ijo loka Leyi o


No go dey tell me say you don tire

9:30 party sin lo nigboro

Awon omo summer body teba riwon no go fold

Awon omo get inside no dey come through for my show

Ijo Loka leyi o


Le le, le le le le

Le le, le le le le

Sho le jojo loka

Le le, le le le le

Oya kowo soke

Le le, le le le le

Ijo Loka leyi o

Le le, le le le le


Otun wa ni ba Wasi o

Baba Baraka o Paso

Paso pelu Shaggi o

Eleyi Tun yato o

Ijo Loka o lapeyi o Wese

Wa mowo kan Sibadi 

Wa mowo kan segbe o

Mushin connect o, 

Paso Wonder Eh ah

Moti loluwa o

Le le

Okay mi bale

Le le

Le le


Bawonkan base komo Won a te

Bawonkan base komo Won a te si

Brodashaggi o featuring Pasuma oo

Ijo loka eh ah

Gbo…Bawonkan base komo Won a te

Bawonkan base komo Won a te si


Pasuma wonder o

Ijoba Fuji ooo

Ijo Loka leyi o


Le le, le le le le

Le le, le le le le

Sho le jojo loka

Le le, le le le le

Oya kowo soke

Le le, le le le le

Monipe Ijo Loka leyi o

Le le, le le le le

Ijo Loka Leyi o

Le le, le le le le

Omode tagba njojo loka

Le le, le le le le

Oya mako mole

Le le, le le le le

Ijo Loka Leyi o

Le le 

Comments