Nganga Lyrics By Rord kelly

 Nganga Lyrics By Rord kelly


Rord!

Kelly bad man

Onwero

See

With due respect

I don see shege

I don see tege

I’m on set


Nothing Dey shele

Nothing Dey meme

If I’m upset

Don’t call ebere

Don’t call ijele

And If you check

I hold my tele

I no be sele


No Dey follow me back to back

Disturb me with bank alert

I no come to play karate

I enter to chop salad

No Dey stress me

As I Dey my own

I dey on guard

You talk say I no bad


I want money no be bad

Nganga munachim o

Nganga munachim o

Nkata kpaa na isi ruo


Imana chimu eworo ngaji gbukebe na isi

Kpawara mu uka nnwa o tinyere tinyere

Chimu sikwara mu haa ego na ego akarom mma

Onye ocha elee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Asim olee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Ozi nzi zierem chimoo


Na chimo agbanihigokwa

Nganga munachim o

Nganga munachim o

Nkata kpaa na isi ruo

Imana chimu eworo ngaji gbukebe na isi

Kpawara mu uka nnwa o tinyere tinyere

Chimu sikwara mu haa ego na ego akarom mma


Onye ocha elee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Asim olee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Ozi nzi zierem chimoo

Na chimo agbanihigokwa

Nganga munachim o

Nganga munachim o

Nkata kpaa na isi ruo


Imana chimu eworo ngaji gbukebe na isi

Kpawara mu uka nnwa o tinyere tinyere

Chimu sikwara mu haa ego na ego akarom mma

Onye ocha elee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Asim olee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Ozi nzi zierem chimoo

Na chimo agbanihigokwa

Them say I like money


Why?

Because I’m working 24/7

I Dey my balcony

Dey high

Sometimes I discuss with the devil

About Economy

I need money no be sorry

No pet me without money

Mahadun no be poly

Opimu kpobaramu omeka agu o

(Che Che Che mhuu)

Ima na mu agbgo na iroo

(dikeh dikeh dikeh mhuu)


Inezie anya ifu na ndi ilo eko

(Aluzi ana egburu inyinya)

Ichefugom mgbe mna agba apirikoo

Because of Ego

Kita omebego

Nganga munachim o

Nganga munachim o

Nkata kpaa na isi ruo

Imana chimu eworo ngaji gbukebe na isi


Kpawara mu uka nnwa o tinyere tinyere

Chimu sikwara mu haa ego na ego akarom mma

Onye ocha elee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Asim olee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Ozi nzi zierem chimoo

Na chimo agbanihigokwa

Nganga munachim o

Nganga munachim o

Nkata kpaa na isi ruo


Imana chimu eworo ngaji gbukebe na isi

Kpawara mu uka nnwa o tinyere tinyere

Chimu sikwara mu haa ego na ego akarom mma

Onye ocha elee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Asim olee ote imere uwa na odi chukwu na aka

Ozi nzi zierem chimoo

Na chimo agbanihigokwa

Comments