Sam Loco Lyrics By Rord KellySam Loco Lyrics By Rord Kelly


Woh

Woh

See


She Dey play me like say I be lotto

Any small thing she want to dobo

I Dey act funny i be Sam Loco

As I dagbana she say omo ibo

Sheybi you get money

Abi you just wan chop my body

Anything I want shey you go buy for me

Soro soke no do me corny

The girl get whahala but


She Dey play me like say I be lotto

Any small thing she want to dobo

I Dey act funny i be Sam Loco

As I dagbana she say omo ibo

Sheybi you get money

Abi you just wan chop my body

Anything I want shey you go buy for me

Soro soke no do me corny

The girl get whahala but

We Dey do kerewa

She Dey Dey shout erema

If she wan come over

We gaz to pull over


Mina

Oman di bad ma Muna gi naa

But nwee ndindi ka m buru eriwa

Nnwa okwa ina aghota

I'm not marking you maka na mnyobe isi m Ana aputa

Disturb me mentally

This your love Dey enter me

High like person wey drink Pammy

Carry me to your Calvary

She say I be Oliver de'coque doings choke


Heeey doings choke

She Dey play me like say I be lotto

Any small thing she want to dobo

I Dey act funny i be Sam Loco

As I dagbana she say omo ibo

Sheybi you get money

Abi you just wan chop my body

Anything I want shey you go buy for me

Soro soke no do me corny

The girl get whahala but

She Dey play me like say I be lotto

Any small thing she want to dobo

I Dey act funny i be Sam Loco


As I dagbana she say omo ibo

Sheybi you get money

Abi you just wan chop my body

Anything I want shey you go buy for me

Soro soke no do me corny

The girl get whahala but

She Dey run kiti kiti Dey run kata kata

I open her waist I see kayamata

No wonder o ya ka oji agwolum abacha

Omaro na the boy too na ime abakpa

Nnwa emego Ifee

Mbido nke mu oburu ya iwee

Osiri mburu uzo bunye ya ike

Chefuo na ogaranya bu omumeomume

Onye na aba motor kita abago keke

Disturb me mentally

This your love Dey enter me

High like person wey drink Pammy

Carry me to your Calvary


She say I be Oliver de'coque doings choke

Heeey doings choke

She Dey play me like say I be lotto

Any small thing she want to dobo

I Dey act funny i be Sam Loco

As I dagbana she say omo ibo

Sheybi you get money

Abi you just wan chop my body

Anything I want shey you go buy for me

Soro soke no do me corny


The girl get whahala but

She Dey play me like say I be lotto

Any small thing she want to dobo

I Dey act funny i be Sam Loco

As I dagbana she say omo ibo

Sheybi you get money


Abi you just wan chop my body

Anything I want shey you go buy for me

Soro soke no do me corny

The girl get whahala but

Criminal

Oginiii

Person go do beat finish kill am

GBC!

Comments